منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
CONTROL VALVE HANDBOOK

CONTROL VALVE HANDBOOK

essential-matlab-for-scientists-and-engineers

essential-matlab-for-scientists-and-engineers

آزمون هوشی هیجانی بار.آن در روانشناسی

آزمون هوشی هیجانی بار.آن در روانشناسی

مجموعه ای از بهترین مقالات علمی در زمینه بیماری های روانی شا

مجموعه ای از بهترین مقالات علمی در زمینه بیماری های روانی شا

mk484-radio am-yazdkit.com

mk484-radio am-yazdkit.com

ميكروكنترلر 8051  ((02))

ميكروكنترلر 8051 ((02))

تاريخچه مخابرات

تاريخچه مخابرات

پروژه استاتیک

پروژه استاتیک

شبكه هاي بيسيم کار آموزی

شبكه هاي بيسيم کار آموزی

فروش انواع فایل های الکترونیکی نظیر:کتاب-مقالات دانشجویی-پژوهشی وغیره

osiloscope 2

osiloscope 2

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:115648
اسیلوسکوپ اشعه کاتدی یک دستگاه نمایش دهنده است. در صورتی که دیگر دستگاههای نمایش دهنده فقط مقدار ولتاژ یا مقادیر دیگر الکتریکی را نمایش می دهند اما اسیلوسکوپ اشعه کاتدی قادر است مقدار,فاز,فرکانس موج و روابط بین مقادیر آنها را نمایش دهد.خلاصه اطلاعات بسیار زیادی از نظر کمی و کیفی در مورد کارهای اندازه گیری الکترونیک به اسیلوسکوپ داده شده است و یا قسمت های متعلق به دستگاه هر اندازه گیری با ردیف فرکانسهای زیاد با اسیلوسکوپ امکان پذیر...
osiloscope 1

osiloscope 1

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:115647
اﺳﯿﻠﻮﺳﻜﻮپ در ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺳﺎﻣﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺳـﺮﯾﻊ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ورودي را در ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎن ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮﺳـﯿﮕﻨﺎل  دﯾﮕﺮ ﳕﺎﯾﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﻗﻠﻢ اﯾﻦ رﺳﺎم ﯾﻚ ﻟﻜﻪ ﻧﻮراﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺑﺮﺧـﻮرد ﯾـﻚ ﺑﺎرﯾﻜـﻪ اﻟﻜـﱰون ﺑـﻪ ﭘـﺮده اي ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﯾﺪ. به علت لختی بسیار کم باریکه الکترون می توان این باریکه را برای دنبال کردن تغییرات لحظه ای(ولتاژهایی که بسیار سریع تغییر می کنند,یا فرکانسهای...
nirogahe badi

nirogahe badi

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:115646
یکی از مظاهر انرژی خورشیدی و همان هوای متحرک است باد پیوسته جزء کوچکی از تابش خورشید که از خارج به اتمسفر می‌رسد، به انرژی باد تبدیل می‌شود. گرم شدن زمین و جو آن بطور نامساوی سبب تولید جریانهای همرفت (جابجایی) می‌شود و نیز حرکت نسبی جو نسبت به زمین سبب تولید باد است. با توجه به اینکه مواد قابل احتراق فسیلی در زمین رو به کاهش است، اخیرا پیشرفتهای زیادی در مورد استفاده از انرژی باد حاصل شده است. انرژی باد اغلب در دسترس بوده...
mk484-radio am-yazdkit.com

mk484-radio am-yazdkit.com

قیمت: 3,000 ريال کد فایل:115645
آی سی mk484  یک تیونر AM  کامل است که در واقع جایگزین آی سی قدیمی و تقریبا از رده خارج        ZN414  شده است .شکل ظاهری این آی سی شبیه ترانزیستور های کوچک پلاستیکی و یا به اصطلاح در پکیج TO92 می باشد. این آی سی دارای سه پایه می باشد که امکان ساخت یک تیونر ساده و کامل درکمترین حجم ممکن  را فراهم می سازد. طبق نقشه شماتیک مدار ( که در ادامه مطلب خواهید دید ) تغذیه مدار از 1.1 ولت الی 1.8 ولت می باشد که بهترین ولتاژ کاری 1.4 ولت می...
disconnector

disconnector

قیمت: 5,000 ريال کد فایل:115644
سکسیونر در پست هاdisconnecting switch کلید های قدرت در یک پست فشار قوی,قطع و وصل فیدرهای خروجی و ورودی و برقراری ارتباط بین قسمت های مختلف را تحت هر شرایط به عهده دارند.جهت ایجاد ایمنی در بهره برداری و تعمیرات و قطع فیزیکی یک قسمت از قسمت های دیگر از سکسیونر استفاده می شود.سکسیونرها می توانند کار قطع و وصل سیستم را,در حالتی که تقریبا شدت جریان صفر می باشد,انجام دهند,به عبارت دیگر سکسیونرها می توانند ولتاژ و جریانهای کاپاسیتیو خیلی کم را قطع...
اندازه گیری

اندازه گیری

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:115642
طی یک قرن و نیم اخیر,ایده های جدید بسیاری در زمینه هنر اندازه گیری کمیت های الکتریکی وجود داشته است.در بخش عمده ی این دوره,تلاش اصلی,صرف تکمیل ابزار اندازه گیری عقربه ای,شامل یک مقیاس ویک عقربه ی متحرک شده است.دراین گونه ابزارها,زاویه ی انحراف عقربه,تابعی از مقدار کمیت الکتریکی مورد اندازه گیری,و بنابراین,قابل قیاس با آن است.واژه ی ابزار اندازه گیری آنالوگ(قیاسی)به ابزارهای عقربه ای گفته می شود و به منظور تمایز آنها از ابزارهای کاملا...
ac_dc_machines_reparing

ac_dc_machines_reparing

قیمت: 5,000 ريال کد فایل:115585
در این صفحه می خوانید:موتور های الکتریکی (آسنکرون-یونیورسال-قطب چاکدار ) و عیب یابی ورفع عیب موتور های مذکور . موتور ها مهمترین اجزایی هستند که در لوازم برقی گردنده بکار می روند.موتور ها انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. الکتروموتور ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد.1-موتور های آسنکرون    2 -موتور های یونیورسال     3-موتور با قطب...
مالتی پلکس فرکانسی متعامد

مالتی پلکس فرکانسی متعامد

قیمت: 7,000 ريال کد فایل:115583
OFDMحالت خاصی از ارسال چند کاربری می باشد که در آن جریان داده توسط چندین زیر کاربر با نرخ بیت کمتر ارسال می شود.در جولای1998گروه استانداردOFDM,IEEEرا بعنوان استاندارد جدید5GHZانتخاب کرد که برای نرخ بیت6mbpsتا54mbpsدر نظر گرفته شده است. 1-مقدمه: OFDMیکی از مباحث جذاب برای محققین می باشد و برای استانداردهای جدید شبکه های بیسیم محلیIEEE HIPERLAN/2و802.11aو سیستم های مخابرات چند رسانه ای متحرک(MMAC)پذیرفته شده است. OFDMمی تواند بعنوان یک تکنیک مدولاسیون یا یک...
مروری بر سیستمDRM

مروری بر سیستمDRM

قیمت: 11,000 ريال کد فایل:115582
ﭼﮑﻴﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﺐ: ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯAM٢ ﺑﺎﻧﺪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ . ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ ﺩﻭﻡ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻴـﺎﺯﺑـﺮﺍﻱ ﺳﻴDRMﺴﺘﻢ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱﺧﺎﺹ ﺁﻥ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖDRM ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﮐﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻳﻢ.  ﻣﻘﺪﻣﻪ‐١ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ) ﮐﻮﺗﺎﻩ AM ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﺩﻳﻮﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮﺝ...
شبیه سازی های3DFEM,EM

شبیه سازی های3DFEM,EM

قیمت: 9,000 ريال کد فایل:115581
در این پروژه تحلیل سه بعدی تمام موج(full wave)مربوط به فیلتر تشدید کننده دی الکتریک(DRF)محصور در مکعب مستطیل فلزی ارائه شده است. با استفاده از روش المان محدود سه بعدی برای انجام شبیه سازیهای عددی پارامترها و پیشگویی هایی که اندازه گیری آنها دشوار می باشد ولی روی کاراییDRFتاثیر می گذارند به طور دقیق قابل تعیین می باشند. در اینجا ما از تحریک مودTE01که بیشترین ضریب کیفیت را در تشدید کننده دی الکتریک استوانه ای با تزویج خطوط نواری دارد استفاده...


برگزیده ها

  • 1
  • 2

فاصله سنج مافوق صوت ( اولتراسونيك )

فاصله سنج مافوق صوت ( اولتراسونيك )

فاصله سنج مافوق صوت ( اولتراسونيك )

حجم:45002KB | بازدید :49

مدار گيرنده : مدار گيرنده تقريباً مانند مدار گيرنده فاصله سنج هاي مافوق صوت بدون ميكرو كنترلر مي باشد . سيگنال اولتراسونيك ( مافوق صوت ) كه به وسيله حس گر ( سنسور ) دريافت مي شود ، طبقه اول آن را 100 برابر ( db  40 ) و طبقه دوم آن را 10 برابر ( db  20  ( مي كند . معمولاً از منبع...

پایان نامه فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

پایان نامه فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

پایان نامه فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

حجم:41835KB | بازدید :33

در سالهاي اخير فضاهاي زيرزميني مخصوصاً حفر تونل در كشورمان اهميت زيادي پيدا نموده چرا كه مسئله آب به صورت يك مشكل اساسي در كشورهاي خشك و كم آب مطرح مي باشد، به طوريكه بعضي از تحليل گران، جنگهاي آينده را جنگ بر سر آب مي دانند، به همين خاطر در كشور ما نيز، مهار آبهاي سطحي سر...

بازسازي تاريخچه تدفين رسوبات، مدل‌سازي حرارتي و مقايسه نتايج

بازسازي تاريخچه تدفين رسوبات، مدل‌سازي حرارتي و مقايسه نتايج

بازسازي تاريخچه تدفين رسوبات، مدل‌سازي حرارتي و مقايسه نتايج

حجم:33716KB | بازدید :26

حوضه رسوبی زاگرس یکی ازنفت خیزترین مناطق جهان است که 12% کل مخازن نفت جهان درآن واقع شده است. ناحیه فروافتادگی دزفول دراین حوضه قراردارد که اکثرمیدان های نفت وگازایران درآن قراردارد. امروزه بررسی میزان بلوغ سنگ های منشاء نقش مهمی دراکتشاف وتوسعه میدان های نفت...

گــل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی

گــل اُخرا و كاربرد آن در  صنعت رنگ سازی

گــل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی

حجم:29984KB | بازدید :25

کشور ما ایران از جمله معدود کشورهایی است که از لحاظ منابع معدنی بسیار غنی است و از جمله مواد معدنی با ارزش ایران کانسارهای آهن می باشند که در تمام نقاط کشور پراکنده اند آهن به اشکال گوناگون تشکیل ذخیره می دهد از جمله ماگمایی(چادر ملو، گل گهر)، متاسوماتوز(چغارت)،...

بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

حجم:23328KB | بازدید :91

1-1 ) تاريخچه درگاه موازي   وقتي IBM  در سال 1981 ، PC را معرفي كرد، پورت پارالل بعنوان جايگزيني براي پورت سريال، به جهت سرويس دهي و راه اندازي پرينترهاي Dot Matrix  با بازده بالا در نظر گرفته شد. پورت موازي اين خاصيت را داشت كه در هر لحظه هشت بيت داده را منتقل كند. اين...

بررسي كيفيت برق در شبكه توزيع ايرانPower Quality

بررسي كيفيت برق در شبكه توزيع ايرانPower Quality

بررسي كيفيت برق در شبكه توزيع ايرانPower Quality

حجم:21986KB | بازدید :29

امروزه توجه شركت هاي برق منطقه ايي و مشتركين آنها به شكل روزافزوني به مسئله كيفيت توان يا كيفيت برق معطوف شده است. واژه كيفيت برق در كشورهاي صنعتي و در صنعت برق كاربرد فراواني پيدا كرده است مبحث فوق تعداد بسيار زيادي از اعوجاجهاي شبكه را پوشش مي دهد. موضوعاتي كه تحت مبحث...

طرح تاسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرس

طرح تاسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرس

طرح تاسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرس

حجم:21023KB | بازدید :59

1-مشخصات عمومي کارخانه شرکت توليدي وصنعتي پارس کمپرسور اولين وتنها توليد کننده دستگاههاي مولد هواي فشرده (ايراند) درخاورميانه در کيلومتر 27جاده ساوه ، بطرف جاده شهريار ، بعد ازخط راه آهن واقع مي باشد . فعاليت اين شرکت ازسال1354درزمينه صنعت هواي فشرده آغازگرديد. -...

بررسي طراحي پستKV 63 230 كرج و سيستم حفاظتي آن

بررسي طراحي پستKV 63 230 كرج  و سيستم حفاظتي آن

بررسي طراحي پستKV 63 230 كرج و سيستم حفاظتي آن

حجم:20528KB | بازدید :99

امروزه مي توان گفت كه تمام وسايل صنعتي و خانگي و تجاري بطور مستقيم يا غير مستقيم با انرژي الكتريكي سروكار دارند كه نحوه توليد و توزيع اين صنعت عظيم متضمن هزينه ها، نيروها و تخصص هاي مختلف است. يكي از مهمترين بخشهاي صنعت برق همانا طراحي و احداث پست هاي فشار قوي مي باشد كه به...